Styrelsen

Efter årsmöte den 12 mars 2017 och konstituerande styrelsemöte den 12 mars 2017 har den nya styrelsen för Pello IF följande sammansättning:

 
Ordförande:
 
Mikael Rova
  Kassör:   Svante Marttala
  Sekreterare:   Ingvar Juntti
     Vice ordförande:   Annica Lahti
  Ledamot:    Daniel Fors
  Ledamot:    Allan Lehto
  Ledamot:    Rasmus Rova
       
  Suppleanter:    
      Theresa Palo
      Östen Brännström
      Johan Rova Johansson

                
I sektionsstyrelserna har vi följande sammankallande:

       
  Fotboll:   Daniel Fors
  Bingo:   Christina Brännström
  Basket:   Janne Palo
  Fest och Evenemang   Rasmus Rova