Neistenkangas och Pellos historia

Här kommer det att under årets lopp uppdateras med berättelser och gammal historia som personer blivit intervjuvade. Det kommer vara historia om Pello IF, Neistenkangas IF, Själva byn Pello och Neistenkangas. Det kommer att byggas på mer och mer när vi får in information från olika håll.

Lagbild 1950