Informationsblad från Pello IF

Juni 2021

Efter årsmöte den 20 mars 2022 och konstituerande styrelsemöte samma dag har styrelsen för Pello IF följande sammansättning:


  Ordförande:   Mikael Rova
  Kassör:   Svante Marttala
  Sekreterare:    Ingvar Juntti
  Vice ordförande:   Annica Lahti
  Ledamot:   Daniel Fors
  Ledamot:   Rasmus Rova
  Ledamot:   Allan Lehto

Suppleanter:       
Theresa Palo
Johan Rova Johansson
Inge Lahti

Revisorer:                          
Erkki Bergman
Ulf Tiger

Revisorssuppleanter:          
Christina Brännström
Kent Larsson