Informationsblad från Pello IF

Juni 2017

Efter årsmöte den 12 mars 2017 och konstituerande styrelsemöte samma dag har styrelsen för Pello IF följande sammansättning:


  Ordförande:   Allan Lehto
  Kassör:   Svante Marttala
  Sekreterare:    Ingvar Juntti
  Vice ordförande:   Annica Lahti
  Ledamot:   Daniel Fors
  Ledamot:   Henry Hannu
  Ledamot:   Joel Sandström

Suppleanter:       
Annica Lantto
Johan Rova-Johansson
Christina Brännström
Östen Brännström

Revisorer:                          
Erkki Bergman
Ulf Tiger

Revisorssuppleanter:          
Britta Bergman
Kent Larsson

 

Aktuellt

Månaderna springer iväg och vintern har passerat i rasande fart känns det som. Bingoalliansen har åter genomfört en mycket lyckad vinter, vilket gett viktiga inkomster till föreningen. Hockeyplanen har varit i god funktion tack vare ideella insatser från engagerade föräldrar. Planen har varit till glädje för byns barn som periodvis använt planen flitigt. Styrelsen riktar ett varmt tack till alla aktiva i Bingoalliansen och till alla som engagerat sig i hockeyplan.

Nu är sommaren åter här och vi ser fram emot en fin sommar med såväl idrott som gemensamma festligheter.

 

Kommande aktiviteter


Föreningen arrenderar även denna sommar ut grillen vid fotbollsplan till Veijo Sadinmaa. Öppningen är planerad strax före midsommar, men mer detaljerad information kommer att annonseras av arrendatorn inom kort.

De senaste årens midsommarfiranden har varit lyckade och välbesökta och vi satsar därför på att genomföra en liknande aktivitet även i år. På midsommarafton 23/6 kl. 13-15 träffas vi vid fotbollsplan. Vi reser midsommarstången och dansar kring den. För barnen finns möjlighet till ponnyridning, vilket erbjuds gratis till alla som är medlemmar i föreningen. Alla som vill kan spela boule och vi kommer även att ha en del andra roliga aktiviteter som ni kan prova på. Fika kommer att finnas till försäljning.

Medlemsfest kommer att arrangeras lördag 15/7. Festligheterna startar kl. 16.00 med middag och allsång. Direkt efter detta har vi nöjet att presentera ett underhållande uppträdande av Rolf Digervall och Kurt Lind som garanterat bjuder på många skratt. Klockan 22 fortsätter vi sedan med vår traditionella pub-kväll. Ytterligare information om festligheterna kommer att annonseras när datumet närmar sig.

Fotbollsträningar kommer att ordnas under sommaren för intresserade barn/ungdomar i blandade åldrar. Ansvariga för träningarna kommer våra feriearbetare att vara och startdatum för aktiviteterna kommer att annonseras vid anslagstavlan i Pellohallen.

Vår förhoppning är att föreningens medlemsantal även fortsättningsvis hålls lika högt som de senaste åren. Ni betalar enkelt direkt till föreningens bankgiro: 5815-1341 Obs! Glöm inte att ange Ditt namn!

Möjligheten, för dem som önskar, att betala kontant finns också kvar då traditionella medlemskort finns till försäljning hos bl.a. Ingvar Juntti och Gun Lehto.

Kostnaden för medlemskap är följande:

Familj: 100kr/år
Ensamstående: 50 kr/år

Utöver medlemsavgiften välkomnas även frivilliga bidrag om någon så önskar.

 

Kom också ihåg att kika in på vår hemsida www.pelloif.se där vi uppdaterar med aktuella nyheter med jämna mellanrum.


Varmt välkomna till sommarens aktiviteter!


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /Styrelsen

Finns som PDF