Hockey

Hockeyplanen i Pello

Under sommaren kommer hockeyplanen i Pello att åter se sin forna glans sedan Skoltiden. Föreningen håller på att rusta upp den inför kommande vinter så att barnen kan få åka skridskor igen. Det kommer att målas, grävas, slipas, puttsas mm. och det är många inblandade som hjälper till. Här kommer lite bilder på före och under arbetets gång när upprustningen sker på planen och sargen.

Förhoppnisvis kommer det att leda till många mål, passingar och skridskoskär.

(Vi kommer att behöva frivillig hjälp med sploning, plogning m.m. så hör gärna av er till någon i styrelsen om det finns intresse. Ju fler vi är desto lättare blir det att hålla igång planen)

Ansvarig för Hockeyplanen

Daniel Joutsen

____________________________________________________________________

Första skridskoskären tagna på hockeyplanen 2014-11-23

Premiar

Premiar

Spolning pågår...

Premiar

Premiar

Invigningen den 2014-10-05

Invigningen

Invigningen

Invigningen

Gun klipper bandet och den äldre generationen, som arbetat med renoveringsarbetet, överlämnar med varm hand ansvaret för hockeyplanen till den yngre generationen, varav delar syns på bilden.

_____________________________________________________________________

(fotot taget 2014-07-01)

Hockeyplan fore

Hockeyplan fore

Arbetet fortskrider.

Hockeyplan fore

Ingvar Juntti.

Hockeyplan fore

Johan Rova.

Hockeyplan fore

Rickhard Sallkvist.

Hockeyplan fore

Svante Marttala.

Hockeyplan fore

Tony Orajärvi.

Hockeyplan fore

Ordförande Allan Lehto ser till att måleriet flyter på.

Bilder under arbetets gång.

Hockeyplan fore

Rolf Wiinikka schaktar planen.

Hockeyplan fore

Hockeyplan fore

Hockeyplan fore

Erkki slipar överliggaren.

Hockeyplan fore

Jocke Juntti och Tony Orajärvi grundmålar sargen.

Bilderna före:

Hockeyplan fore

Hockeyplan fore

Hockeyplan fore